Všechny uvedené ceny v našem internetovém obchodě arenajech.cz jsou konečné včetně 21%DPH . Jsme plátci DPH.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Ochrana osobních dat: Veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkem jsou maximálně chráněny před zneužitím, jsou využívány výhradně pro komunikaci se zákazníkem a nejsou poskytnuty žádné třetí straně.

Obchodní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě arena-shop.cz, jehož provozovatelem a dodavatelem zboží je Ondřej Jech -  IČ: 70776041  a při ostatních nákupech na základě objednávek uzavíraných formou e-mailové korespondence, telefonů či písemně zaslaných objednávek u výše uvedeného provozovatele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou považovány za závazné. Podáním (odesláním) objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, formulářem objednávky či jiným způsobem, předepsaných údajů a náležitostí. Podáním objednávky zároveň kupující vyjadřuje souhlas s jejím obsahem.

 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu nebo zasláním jiné, výše uvedené formy objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Veškeré poskytnuté údaje budou využity pouze k výše uvedeným účelům a nebudou předávány třetím osobám (vyjma situací vyžadovaných zákonem).

III. Platební podmínky, expediční lhůty, přepravné a balné

 1. Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě expedováno nejpozději třetí den po obdržení objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě,že zboží není momentálně skladem, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky.

 2. Pokud část z objednaného zboží není momentálně skladem , bude celá objednávka pozastavena a zákazník informován o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. Zákazník na základě této informace může požádat o zaslání té části zboží, která je skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbytku, jakmile bude k dispozici. Poštovné zákazník neplatí, při druhém odeslání nedodaných věcí. 

 3. V akutních případech je provozovatel schopen na telefonickou žádost zákazníka zajistit přednostní vyřízení objednávky. Při přednostním vyřizování objednávky jsou zákazníkovi po odsouhlasení účtovány vícenáklady s tím spojené.

 4. Na Slovensko zasíláme pouze formou expresní služby PPL za příplatek 290 Kč ke každé zásilce.Platba probíhá při převzetí zásilky v měně EUR  (přepočteno dle aktuálního kurzu ČNB) Doručení je většinou 2-3 pracovní dny od našeho odeslání. Doručování je prostřednictvím DHL Express Slovakia. 

 1. Přepravné se mění v závislosti na vybraném druhu dopravce a jeho tarifu (přepravní služba, poštovní služby České pošty).                                               

  a) Expresní balíková služba PPL - zboží bude doručeno kurýrem, formou dobírky na Vaši adresu v době do 18 hodin následujícího pracovního dne od našeho poslání.V případě nezastižení Vás bude dopravce informovat a domluví se s Vámi na dalším doručení. Poplatek je nyní účtován při objednávce nad 3000Kč zdarma a do objednávky 2999Kč účtujeme 129Kč.                                                                                                                       

 2.  b) Českou poštou formou Balík Do ruky s doručením do 24hodin od našeho odeslání na Vaší adresu. Při objednávce nad 3000Kč posíláme zdarma. Do objednávky ve výši 0 - 2999Kč účtujeme 149Kč.

 3. Proč je Balík Do ruky tak výhodný?

  • Adresát si může upravit čas nebo způsob doručení.
  • Ve vybraných lokalitách nabízíme volbu odpoledního doručování.
  • Možnost garantovaného času dodání do 10./12./14. hodiny nebo v sobotu.
  • Adresáta informujeme o doručování balíku prostřednictvím SMS nebo e-mailem již v den podání.
  • S adresátem neustále komunikujeme. Pokud upřednostňuje osobní vyzvednutí balíku, na rozdíl od konkurence mu jej uložíme na poště.

  c)  Českou poštou formou Balík Na poštu s doručením do 24hodin od našeho odeslání na Vaší příslušnou poštu. Při objednávce nad 3000Kč posíláme zdarma. Do objednávky ve výši 0 - 2999Kč účtujeme 149Kč.

 4. Proč je Balík Na poštu tak výhodný?

  • Nemusíte být v určitý čas na určitém místě – balík si vyzvednete na zvolené poště, a kdy se to hodí Vám.


 5. Zboží je zasíláno na dobírku, není-li při objednávce sjednáno jinak.

 6. OSOBNÍ ODBĚR

   IV. Nedoručené zásilky

   1. Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením, nebo úmyslně nepřevzal, atd.), bude zákazník o této situaci informován (zpráva e-mailem, SMS či telefonicky - v závislosti na dostupném kontaktu) s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy. Není-li na zákazníka k dispozici ani jeden z výše uvedených kontaktů, bude objednávka stornována. Bude-li zákazníkem požadováno opětovné odeslání zásilky, doúčtuje se k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek ve výši poštovného či dopravného jako při prvním odeslání. Pokud zákazník na výzvu v uvedeném termínu neodpoví či zásilku odmítne, objednávku stornujeme. Zákazníka, je-li to možné, na storno objednávky upozorníme. V tomto případě bude další nákup tohoto zákazníka možný pouze po zaplacení úplné ceny příští objednávky předem (převodem na účet či poštovní složenkou). Jestliže platba proběhne v pořádku, toto platební omezení pro další objednávky bude zrušeno.

   V. Reklamace a výměna

   1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem provozovatele a právním řádem platným v ČR.

   2. Reklamační řád je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

   VI. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - vrácení zboží

   1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí kompletní, nepoškozené zboží, bez jakýchkoliv známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu (myšleno nepoškozeném obalu výrobku) a s kompletními doklady a dokumentací poslat zpět v zákonem uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží a kontrole jeho bezzávadnosti, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku ceny zboží ( bez nákladů za poštovné) převodem na účet . Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít vrácené zboží či na vrácení pouze poměrné částky z prodejní ceny, pokud vrácené zboží vykazuje jakékoliv známky užívání či je jinak poškozeno. Kupující však nemůže odstoupit od kupních smluv podle odstavce 7 výše uvedeného zákona, zejména od dodávek zboží zvláště upraveného či sestaveného podle přání spotřebitele. Náklady spojené se zasláním zboží nese zákazník. 
   2. Výše popsaný bod č. 1 platí také pro výměnu velikosti nebo zboží, které posíláme bezplatně a neůčtujeme tak žádné poštovné. Na fakturu vždy napište jakou velikost požadujete na výměnu.

   3. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zásilku zaslanou mu na dobírku. Takováto zásilka není ani považována za odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku v zákonem stanovené lhůtě.

   VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

   1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
    a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává
    b) výrazným způsobem se změnila cena zboží od dodavatele V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
   2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce zaslané kupujícím, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout, nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

   VII. Závěrečná ustanovení

   1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

   2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu provozovatele, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

   3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

    

   REKLAMAČNÍ ŘÁD

   1. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce (učiněním zápisu v listu převzetí zásilky), tak prodávajícího, nejpozději však do tří pracovních dnů od převzetí zboží.

   2. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout, vyzkoušet a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat e-mailem nebo písemně nejpozději do třech dnů od převzetí zboží.

   3. Vznikne-li na dodaném zboží reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:

    Ondřej Jech - ArenaJech.cz
    Za Špejcharem 749,
    25262 - Horoměřice 

    respektive na e-mailové adrese: arenajech@seznam.cz

    Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, e-mail, telefonický kontakt /je-li k dispozici/, číslo objednávky - vystavené faktury, datum vystavení faktury, podrobný popis závady a popis toho jak závada vznikla.

   4. Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího apod).

   5. Podmínkou kladného vyřízení reklamace je předložení platné originál faktury či jiného ji nahrazujícího dokladu o prodeji  spolu s reklamovaným zbožím. Daňový doklad - paragon nebo fakturu posíláme v zásilce spolu se zbožím.

   6. Reklamované zboží musí být vždy předáno úplné, včetně související dokumentace a obalu.  V případě nedodržení těchto podmínek se neručí na tímto způsobení vady, nebo funkce, které nemohly být vyzkoušeny či poškození zboží při dopravě, manipulaci a skladování, jakož i případným ztrátám dodatečného příslušenství.

   7. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (§619 - 627) a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v rámci platného znění zákonů domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. Realizace těchto ustanovení je upřesněna v souladu s těmito zákony v bodě 10. tohoto reklamačního řádu.

   8. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů či nedodržení záručních podmínek, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi, chybnou manipulací a nedostatečnou či nesprávnou údržbou. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Na funkční vady prodávaného zboží, které se projeví ihned po zakoupení je třeba uplatnit reklamaci co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od data prodeje.

   9.  Není-li uvedeno jinak, je záruční doba 2 roky od data prodeje. Záruka se vztahuje výhradně na výrobní vady zboží a nevztahuje se na jeho životnost ani provozní opotřebení.

   10. Vada zboží bude odstraněna opravou výrobku , nebude-li to možné či ekonomické, pak výměnou výrobku za výrobek stejného druhu. Výměna za výrobek jiného druhu je možná pouze se souhlasem zákazníka. Při neodstranitelné vadě, či při opakujícím se výskytu téže výrobní vady (vady zapříčiněné provozním opotřebením, jakož i na jiné vady na které se nevztahuje záruka nejsou pokládány za opakující se vady), která brání v řádném užívání věci má zákazník v souladu se zákonnými normami právo na výměnu výrobku nebo na vrácení zaplacené ceny. Oprava vadného dílu zboží může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem, dílem novějšího výrobního provedení či dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zboží. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy zákazník po skončení opravy zboží převzal, nebo do doby kdy byl povinen zboží převzít. Zákazník je povinen převzít zboží do 14 dnů od sdělení informace o ukončení opravy, po tomto datu je možné též účtovat skladné za uložený výrobek. Bude-li zboží vyměněno, pak vyměněné zboží bude mít záruční dobu do zbytku původní záruční doby reklamovaného zboží.

   Platné od 1.11.  2017

    

  1. !

   POŠTOVNÉ

   Poštovné je zdarma při objednávce nad 3000Kč

   Dopravcem PPL: 129Kč

   Českou poštou balíkem do ruky: 149Kč

   Českou poštou balíkem na poštu: 149Kč

   Na Slovensko posíláme dopravcem PPL/DHL za 290Kč (platba dobírkou v EUR)